Bojlis horgászverseny - Horgászversenyek https://horgaszversenyek.hu/bojlis-horgaszverseny/ Sun, 22 Jan 2023 12:25:32 +0000 hu hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 II. Z-CO SERIES BOJLIS KUPA https://horgaszversenyek.hu/ii-z-co-series-bojlis-kupa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ii-z-co-series-bojlis-kupa https://horgaszversenyek.hu/ii-z-co-series-bojlis-kupa/#respond Sun, 22 Jan 2023 12:25:31 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=621 II. Z-CO SERIES BOJLIS KUPA (XVI. TAVASZI MACONKA NEMZETKÖZI BOJLIS KUPA ) MACONKA, ÁPRILIS 12-16. Díjazás Szektorok (A,B,C) I. helyezett csapat : 700. 000 Ft + kupa II. helyezett csapat : kupa + ajándék III. helyezett csapat : kupa + ajándék Külön díjak Legnagyobb hal: kupa + FOX RX- 3+1-es jelző Legnagyobb tükörponty : kupa …

A II. Z-CO SERIES BOJLIS KUPA bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
II. Z-CO SERIES BOJLIS KUPA

(XVI. TAVASZI MACONKA NEMZETKÖZI BOJLIS KUPA )

MACONKA, ÁPRILIS 12-16.

Díjazás Szektorok (A,B,C)

I. helyezett csapat : 700. 000 Ft + kupa II. helyezett csapat : kupa + ajándék III. helyezett csapat : kupa + ajándék

Külön díjak

Legnagyobb hal: kupa + FOX RX- 3+1-es jelző Legnagyobb tükörponty : kupa + ajándék Legnagyobb koi ponty : kupa + ajándék Legnagyobb tő/nyurga ponty : kupa + ajándék Legnagyobb amur : kupa + ajándék

A PÉNZNYEREMÉNYEK ADÓZÁSÁRÓL A VERSENYZŐKNEK KELL GONDOSKODNI!

A MEGHIRDETETT NYEREMÉNYEK, CSAK MAXIMUM LÉTSZÁM ESETÉN ÉRTENDŐEK. Kevesebb létszám esetén a nyeremény arányosan csökken!

A verseny időtartama: 100 óra

A versenyen résztvevők létszáma: 30 csapat

A versenyre max. 30 csapat regisztrálhat (a vízállástól függően, ha a vízállás alkalmassá teszi több csapat regisztrációját is elfogadjuk.)

Nevezés a versenyre: 200.000 Ft / csapat (2-3fő) / 4 bot

A verseny menetrendje :

2023.04.12. 07:00-08:30 Gyülekező és regisztráció 2023.04.12. 08:30-09:00 Helyek sorsolása 2023.04.12. 09:00-12:00 Szektorok, helyek elfoglalása 2023.04.12. 12:00 A verseny kezdete 2023.04.16. 16:00 A verseny vége 2023.04.16. 17:30-18:00 Eredményhirdetés

Általános szabályok és feltételek

1. A verseny nyílt csapatverseny. Egy csapat választás szerint minimum kettő, maximum három teljes jogú versenyzőből áll!

2. A versenyen csak olyan versenyző vehet részt, aki magyar horgász regisztrációval, majd ezt követően a tárgyévre érvényes magyar állami horgászjeggyel rendelkezik.

3. A versenyre az adott időszaktól és a vízállástól, valamint a csapatok számától függően 3szektorban (elnevezésük: A,B,C), szektoronként minimum 7, maximum 11, de összesen minimum 21,maximum 33 csapat jelentkezése fogadható el, tekintettel a 40 m-es dobási sávszélességre.

4. A szektorok kijelölésénél alapvető szempont a víztározó adott időszaki lehetőségeihez képestegyenlő fogási esélyt nyújtó hal-életterek elhatárolása. Az esélyegyenlőség fokozása érdekében ígyegy-egy szektoron belül az elmúlt időszak fogási- és versenyeredményei alapján a csapatoknak kijelölthorgászhelyek paraméterei eltérők is lehetnek.

5. Egy vagy több csapat vis maior részvételi elmaradása esetén a törlésre kijelölt, ún. kieső horgászhelyeket az időjárás és a vízállás-, valamint az adott verseny nevezett csapatainak véleményealapján a Z-Co Series versenybírója jelöli ki.

NEVEZÉS, NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA:

Nevezni az alábbi telefonszámon és e-mail címen lehet! A verseny nevezési díjának 50%-át (100.000 Ft)február 15.-ig előre utalással kell teljesíteni a jelentkezőnek, ekkor lesz érvényes anevezése. A nevezési díj másik részét a helyszínen vagy ugyanígy előre utalással kell teljesíteni.

UTALÁSNÁL A KÖZLEMÉNYBEN A VERSENYZŐ/CSAPAT NEVÉT ÉS A VERSENY HELYSZÍNÉT,DÁTUMÁT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

ELÉRHETŐSÉG:

ZÁMBORI ATTILA

telefonszám: 06 20 408 4849 e-mail cím: horgaszverseny@z-co.eu Bankszámlaszám: 10400425-86768349-48521007 Bank neve: K&H Bank Számlatulajdonos neve: Zámbori Attila

A meghirdetett nyeremények csak maximum létszám esetén értendőek !!! Kevesebb létszám esetén a nyeremény arányosan csökken!

6. A nevezés keretében el kell küldeni: 1. A csapat nevét; a csapattagok nevét, és születési évét. 2. Ahorgászjegyekre vonatkozó nyilatkozatot, illetve az érvényes horgászati okmányok azonosító adatait.3. A kijelölt kapcsolattartó nevét, telefonszámát, továbbá e-mail elérhetőségét; valamint azt a

bankszámlaszámot, ahová a csapat vis maior és egyéb elutasítás esetén a nem foglalónak minősülő befizetések visszautalását kéri. A további kötelező adatok körét a Z-Co Series külön határozza meg.

Ezen adatok célhoz kötött egyesületi és szervezői nyilvántartásához a versenyzők a nevezéssel egyidejűleg korlátozás nélkül hozzájárulnak.

7. A nevezések elbírálása és elfogadásuk, vagy elutasításuk visszaigazolása folyamatosan, de legkésőbb 2023. március 30-ig történik meg.

8. A verseny részvételi díja 200.000 Ft/csapat. A díj a teljes csapatra vonatkozóan tartalmazza a pályabérletet, a horgászati és kiegészítő szolgáltatások díját (parkolási és sátorozási díjak,kommunális- és energiaköltségek), a szervezés és a lebonyolítás költségeit; továbbá a trófeák költségeihez-, valamint a kiegészítő díjalaphoz magánszemélyekként nyújtott hozzájárulást. A nevezés abban az esetben érvényes, amennyiben a teljes nevezési díjnak a 50%-át (100.000 Ft)megfizeti a csapat. Csak érvényes nevezés esetében kerül fel az adott csapat a nevezési listára.

9. A csapattagok cserélése csapaton belül a verseny megkezdéséig engedélyezett, de erről tájékoztatni kell a verseny szervezőjét.

10. A verseny előre nem tervezhető okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett foglaló összegét a Z-Co Series tulajdonosa a versenyt követően 1 éven belül beszámítja egy újabb verseny díjába. A már befizetett foglaló a csapatok egyéb okból történő visszalépése esetén nem számítható be, illetve nem is jár vissza.

11. A VSZ alkalmazása szempontjából vis maior esetnek minősül a versenyzők részéről az orvosilag igazolt gyógykezelés, az igazoltan személyi sérüléssel járó baleset, vagy az erre kötelező hatóság által igazolt, időben nem módosítható előírt megjelenés; a főszervező oldaláról az elrendelt kijárási korlátozás vagy egyéb, megrendezést tiltó járványügyi intézkedés, az 550 cm-t meghaladó vagy a 420cm alatti vízállás, továbbá a vízminőség hatóságilag is minősített hirtelen romlása.

12. Amennyiben a főszervezőt érintő vis maior esemény már a verseny közben, a versenyidő 50 %-ának letelte előtt keletkezik be, akkor a verseny eddigi eredményei törlődnek és a teljes nevezési díj visszajár. Ha a versenyidő több, mint 50 %-a az eseményig már eltelt, akkor a lezárásig elér eredmények alapján történik meg az eredményhirdetés (a verseny megszakítása). A törlés kimondása, a megszakítás elrendelése a főbíró kizárólagos joga és felelőssége.

13. A befizetett előleg és a díj közötti különbözetet a helyszíni megjelenéskor, a regisztráció során készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. A teljesítés a sorsoláson való részvétel egyik feltétele.

14. A sorsolás megkezdése előtt a regisztrációs eljárás keretében a versenyzők a csapatkapitány aláírásával elismerik, hogy a Versenyszabályzatot megismerték és elfogadják; egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybíróság pártatlan döntéseinek.

15. A Z-Co Series csapata a sikeres lebonyolítás érdekében Versenybíróságot hoz létre. A Versenybíróság elnöke főbíróként a Z-Co Series tulajdonosa, tagjai a főbíró kijelölt helyettese,valamint a versenyzők

köréből felkért, jelentős elismertséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 3 fő. A Versenybíróság döntéseit egyszerű szavazati többséggel hozza meg. A Versenybíróságon kívül a verseny hivatalos stábjához tartoznak a további mérlegelő versenybírók, valamint a technikai- és adminisztratív személyzet. Közvetlen utasítási joga a versenyzők felé a főbírónak, helyettesének és a mérlegelő versenybíróknak van. A szektorbíróknak, a Versenybíróság további tagjainak és a stáb egyéb hivatalos tagjainak pedig a VSZ tárgyában jelzési kötelezettsége van a főbíró, vagy távollétében kijelölt helyettese felé.

16. Óvásnak minősül a VSZ előírásaival ellentétes versenyzői tevékenység bejelentése. Az óvás adminisztrációs költsége alkalmanként és bejelentett esetenként 30.000 Ft. A Versenybíróság által indokoltnak minősített óvás költsége visszajár, indokolatlan óvás esetén a befizetett összeg nem jár vissza.

17. Az óvás szabályai:

1. Óvást csak versenyzőnek és csak írásban lehet benyújtani. 2. Óvás a részfeldolgozások eredménye tekintetében a következő tabló átadásáig, az utolsó részés a végeredmény tekintetében pedig annak hivatalos kiközlésétől számított 1 órán belül, a verseny eredményhirdetése után felismert, az eredményt befolyásoló csalásnál pedig 2 hónapon belül lehetséges.3. A határidőn túli óvások indokolás nélkül elutasításra kerülnek. 4. A sikeres óvás jogkövetkezménye nem helyettesíti a cselekmény alapján indítandó egyéb hatósági és bírósági eljárásokat.

18. A csapatok elhelyezése a kijelölt szektorokba és azon belül egyben horgászhelyekre történik. A horgászhelyek és egyben a parti bedobási-, horgászkészség-elhelyezési pozíciók határai a parton szalaggal, a horgászhely dobási szektorának határai a vízen zöld/piros rúdbójákkal kerülnek kijelölésre. A bóják partvonaltól mért távolsága kb. 120 méter, a közöttük biztosított dobási sávszélesség minimum 40 méter/csapat. Egyes szemben lévő és/vagy szélső rajthelyek között indokolt esetben fehér rúdbójákkal ún. zárások is kialakításra kerülnek, melyeken túl horgászati és etetési tevékenység sem folytatható.

19. A csapatok fogadása április 12. napján 07:00-tól 08:30-ig biztosított.

20. A csapatok rajthelyeinek kisorsolása első körben a sorsolási sorrend kihúzásával történik a csapat kijelölt tagja által. E sorsoláson húzásra a nevezés (lezárt nevezési lista) szerinti sorrend alapján következnek. A sorsolásra kijelölt személy tehát egy számot húz ki, amely konkrét helyválasztási sorsolás sorrendjét határozza meg (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként húzhat horgászhelyet).

21. A második körben a konkrét horgászhely kisorsolására a helyszíni „Versenytérkép” előtt úgy kerül sor, hogy a sorsolásra kijelölt személy egy, a horgászhelyet azonosító kódszámot (pl. B3) húz ki. Ezt a térkép alapján azonosíthatja. A sorsolás menete alatt a rendezők a helyszíni mágnestérképre a már sorsolt csapat névtábláját annak rajthelyére folyamatosan felrakják. Teljes pályafeltöltöttség esetén,azaz valamennyi csapat helyszíni megjelenésekor az utolsó sorszámot húzó csapat esetében már nincs választási lehetőség, így ők a fennmaradó egy szabad helyre kerülnek. Ha nem érkezik meg minden csapat, akkor a választható horgászhelyek száma a Versenybíróság döntésének megfelelően módosul(hat). A továbbiakban a számítógépes feldolgozás tablóinál a csapatok azonosítása a horgászhelyek kódszámai, a helyi azonosítás pedig a „Versenytérkép” alapján történik.

22. A csapatok csak a sorsolás és a helyválasztás befejezése után indulhatnak el a horgászhelyekre. A kipakolás és az elhelyezkedés után a versenyzői gépjárművek parkolása csak a Z-Co Series, illetve a BSHE által kijelölt helyeken, elkülönítve történhet. Ezeket a „Versenytérkép” szintén tartalmazza. A verseny teljes időtartama alatt a lezárt szektorokba gépkocsival be- vagy onnan kihajtani csak versenybírói engedéllyel lehetséges. A Versenybíróság az indokolatlan versenyzői mozgásokat is korlátozhatja, illetve fenntartja a jogot a be- és kilépő gépjárművek átvizsgálására is.

23. A horgászhelyeken belül a kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetősége biztosított. A sátrak a horgászhely részét képezik. Lakókocsi elhelyezése a horgászhelyeken kívül csak külön meghatározott módon történhet, illetve a hosszgáti szektorok esetében a gáti belső úton, a parkolási rendnek megfelelően.

24. Tűzrakás csak az erre külön kijelölt helyeken, ennek hiányában pedig a BSHE által külön meghatározott módon lehetséges.

25. A 19:00- 07:00-ig terjedő időszakban minden távozást a versenyszervező felé előzetesen jelezni kell. A versenyzők minden, a horgászhelyen kívüli mozgásuk esetén kötelesek személyi azonosításuk lehetőségét biztosítani.

26. A csapatok 07:00-19:00-ig fogadhatnak a helyszínen vendégeket, illetve külső helyszínről a rajthelyekre történő ételbeszállításra is eddig van lehetőség.

27. A (hal)radar, szonár, víz alatti kamera használata tilos!

28. A hely feltérképezése, majd az etetés, valamint a horgászat során a csapat számára a letűzött zöld és piros határbóják közötti vonalban értendő kijelölt sávszélességet mélységben át lehet lépni,azaz 120 m felett is lehet etetni, horgászni. Az esetleges egyéb eltéréseket, oldalirányú lehetőségeket a „Versenytérkép” jelzi. Egy csapat segítségül 1 markert használhat.

29. A versenyen etetni és horgászni csak környezetkímélő csalival és etetőanyaggal lehetséges.Etetésre engedélyezett a bojlin túl a pellet, a granulátum, a kevert etetőanyag és morzsa, a metodmix,az állati és növényi eredetű liszt, az etetőanyag ragasztó- és föld (lösz, agyag), valamint a szemes termény (magvak). A mennyiség a magvak esetében a száraz állapotban mért 100 kg/csapat mennyiségben korlátozott, a száraz/nedves átváltási arány 1:1,6. Ennek mennyiségét a versenybírók ellenőrizni jogosultak. Élő- vagy elpusztult állatot etetésre és csalizásra használni tilos! A Z-Co Series,illetve a BSHE fenntartja a jogot egyes kutyaeledelek, vagy azokból készített etetőanyagok és csalik használatának megtiltására, vagy a használat korlátozására. A tárgyban előzetes egyeztetés lehetséges. A csali és az etetőanyag mennyiségét és minőségét a versenybírók a verseny teljes időtartama alatt ellenőrizni jogosultak.

30. Az etetésnél a dobócső, a csúzli, a rakéta, a parittya és a katapult használata, valamint minden tisztán fizikai erőn és ügyességen alapuló egyéb módszer engedélyezett; ugyanakkor minden sűrítettlevegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos.

31. Etetni bármilyen módon csak a kijelölt horgászhelyen és dobási szektoron belül lehet. Az etetés megkezdése az első napon 12:00-tól lehetséges. Maga az etetés a verseny további időtartama alatt

időben nem korlátozott, de a rakéta és a parittya, valamint a katapult esetében (nehézetetés) csak nappal, 07:00-19:00-ig, vasárnap 07:00-16:00-ig engedélyezett. Nem minősül nehézetetésnek a nem állványos (rögzített) csúzlival történő ún. kézi gombócolás de ugyanúgy 07:00-19:00-ig engedélyezett.

32. A verseny teljes időtartama alatt a behordás minden módszere (ideértve pl. távirányítású etetőhajó célzott használatát is) tilos! A horgászkészségek bedobása csak fej feletti módszerrel lehetséges.

33. A horgászat csak bojli csali hajszálelőkés módszerrel történő alkalmazása mellett, csapatonként összesen 4 db bojlis bottal és botonként 1 db horoggal engedélyezett.

34. A verseny során horgászatra tilos a surf, a spod, a feeder, a match és az egyéb speciális botok használata, de ezek közül a surf és a spod botok használata nehézetetésre, markerúszózásra engedélyezett. Valamennyi, használatra engedélyezett bot két- vagy három részes és maximum 4,20 méter hosszú lehet.

35. A csapat egyszerre maximum két botot használhat nehézetetésre és/vagy markerúszózásra. A vízben lévő markerúszós botok a horgászásra használt, szerelékes botok tartójában nem tárolhatók és azoktól minimum 3 méter távolságra, jól láthatóan kell elhelyezni őket.

36. A verseny során tetszőleges számú bot készenlétben lehet összeszerelt-, a bojlis botok esetében pedig horgászatra előkészített módon is.

37. Úszók és búvárúszók használata a markerúszó és a speciális Zig Rig végszerelékhez való búvárúszó kivételével tilos, ugyanakkor a 40. pontban előírtnak megfelelő csali lebegtetése szivacs,parafa használatával engedélyezett.

38. A szerelék összeállításánál csak hagyományos végszerelékek fogadhatók el, az ólom legkisebb engedélyezett súlya 60 g. Az ólom rögzítését úgy kell a szereléken megoldani, hogy elakadás esetén annak leválása a horogelőke szakítószilárdságánál kisebb terhelésre minden esetben biztosítható legyen. Bordás ólom (és azon etetőanyag, paszta) használata engedélyezett, az etetőkosár használata tilos.

39. A horgászatra engedélyezett monofil főzsinór és dobóelőke átmérője minimum 0,20 mm, de a 0,50 mm-t nem haladhatja meg. Fonott zsinór csak dobóelőkének (nyúzó), valamint horogelőkének használható és annak hossza nem haladhatja meg a 600-, illetve a 60 cm-t. Lead Core ólombetétes,kagylóálló zsinór maximum szintén 600 cm-es hosszban használható.

40. A szereléken csaliként felhasznált tetszőleges ízesítésű/anyagú bojli(k) legkisebb engedélyezettátmérője a bedobás időpontjában mérten 10 mm. Magvak, lebegő pelletek önmagukban csalizásra nem, kizárólag a bojli mellett használhatók. Műanyag csali-utánzatok (imitációk, lsd, pl.gumikukorica) nem használhatók. A PVA termékek alkalmazása engedélyezett.

41. Szerelékek összeállítását, valamint a csalik szabályszerű használatát a versenybírók kötelesek ellenőrizni, ideértve a bedobott készség, vagy készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát is.

42. Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők használata megengedett, de a hang- és fényerőt a

versenybírók korlátozhatják. A bot spiccére rögzíthető- vagy rögzített lengő- vagy rezgőspicc használata tilos.

43. A verseny során tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal tartósan megvilágítani, a szemben horgászókat fény- és laser eszközökkel zavarni. Keresőlámpa, kisebb reflektor csak a legszükségesebb esetekben (dobás, szákolás), célhoz kötötten alkalmazható. A horgászhely és azon belül a bedobott szerelékek jól látható, folyamatos éjszakai megvilágítása kötelező. A versenyzők fejlámpa-használata folyamatosan engedélyezett.

44. Az alábbi kiegészítő eszközök bemutatása, majd a verseny teljes időtartama alatt azok endeltetésszerű, folyamatos használata kötelező: 2 db, minimum 90x90x70 cm méretű, 1×1 cm alatti szembőségű, illetve szövésű merítőszák; 2 db, minimum 100x60x35 cm-es állványos-, vagy 100x60x20cm-es oldalfalas (vastagság˃5 cm) halbölcső; a halak biztonságos tárolására szolgáló 7 db minőségi pontyzsák, amelyekből háromnak a 120×80 cm-es, a többinek pedig a 100×60 cm-es méretet el kell érnie; 2 db gyári, lehetőleg színtelen halszáj- és sebfertőtlenítő; 2 db szabályozható fényerejű fejlámpa.Opcionálisan 5 kg/db alatti halméretig egy 60x60x50 cm méret feletti, keretes, ám szintén 1×1 cm alatti szembőségű, illetve szövésű merítőszák használata is engedélyezett. A halbölcső használata valamennyi hal megszákolása után, annak horogszabadítása, kezelése, fényképezése során is kötelező.

45. Sátrak, félsátrak, ernyők és camping-eszközök, felszerelési tárgyak és horgászati eszközök elhelyezése csak a csapat horgászhelyén belül lehetséges.

46. A hal fárasztása és birtokbavétele során a csapatok külső segítséget nem vehetnek igénybe. Ha a fárasztás során a hal valamely csapat határbójáját kihozza, annak visszaállítása csak a Versenybíróság engedélye alapján és az általa kiküldött személyek által lehetséges.

47. A vendégek tetszőleges, horgászatban való közreműködésért a csapatot a Versenybíróság azonnali kizárással, egyéb jogosulatlan közreműködéséért első alkalommal sárga lappal, második alkalommal kizárással bünteti. Horgászatban való közreműködésnek minősül a helyszíni csali- és etetőanyag- készítés, a szerelék-összeállítás, a csalizás, az etetés, valamint a bedobás, a bevágás, afáras ztás, a szákolás és a mérlegelés.

48. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hal kíméletes – nedvesen tartott pontybölcsőn való kezelésére, a horog ütötte és esetleges egyéb sebeinek fertőtlenítésére, majd pontyzsákban való elhelyezésére. A 49. pontban meghatározott halaknál a fotózásig színezett fertőtlenítő használata tilos.Egy pontyzsákban 2 kg alatti halból maximum 3 db, 2-5 kg-os halból maximum 2 db, 5 kg feletti halból 1 db tárolható. Az amur és a fekete amur csak egyesével tárolható. Indokolt esetben (sok vagy vérző hal) soron kívüli részmérlegelés is kérhető a szektorbírótól.

49. Minden 15 kg-on felüli ponty, koi ponty és amur, 10 kg-on felüli fekete amur, továbbá a versenyen kívül fogott 20 kg feletti busa, harcsa, 10 kg feletti tokféle, 2 kg feletti dévérkeszeg,ezüstkárász, 1 kg feletti aranyhal, compó, márna, széles kárász, illetve itt fel nem sorolt egyéb halfaj fogását a szektorbíróknak azonnal jelenteni kell. Külön is jelezni kell, ha a fogott hal esélyes a legnagyobb hal díjára, tekintettel az időmúlási súlyveszteség esélyére.

50. A mérlegelés minden esetben fix mérlegállványon, azonos típusú, hitelesített mérleggel, nettó súlyban történik.

51. A versenyzők kötelesek a teljes mérlegelési és regisztrációs folyamatban való aktív közreműködésre, ugyanakkor a mérlegelést indokolt esetben a fárasztás, majd a szákolás időtartamára fel lehet függeszteni. A verseny tisztasága érdekében kötelező egy szomszéd csapatnak hitelesíteni a mérlegelést, a verseny főszervezőjének tájékoztatása szerint.

52. Minden 10 kg-on felüli ponty és amur, 5 kg-on felüli koi ponty és fekete amur, valamint a 49.pontban meghatározott versenyen kívül fogott halak esetében a fényképes és méretfelvételes fogási regisztráció (rekordlistára vétel) kötelező. Ekkor a mérlegelés során a versenybíró a hal pontos faja/típusa, súlya, hossza és körmérete, a fogás helye és ideje mellett nyilvántartásba veszi a hal tényleges kifogójának nevét is, valamint a halról és kifogójáról egyidejűleg fényképet készít.Kiemelkedő példány esetén a későbbi (halasztott) PR fényképezés, filmfelvétel lehetőségéről a Versenybíróság esetileg, külön dönt.

53. A verseny aktuális állása szerint a legnagyobb hal díjára még esélyes hal esetében továbbá egymás után két mérés kötelező, de esetleges eltérés esetén a nagyobb tömeget mutató mérlegelés eredménye kerül regisztrálásra.

54. Az „Értékelőlap”-on az aláírás a csapat jelenlévő egy tagja, a hitelesítési aláírás pedig valamelyik mérlegelő versenybíró részéről történik. Ezt követően valamennyi hal visszaengedésre kerül. Az értékelőlap két példányban kerül vezetésre, egy példány folyamatosan a csapatnál marad.Értékelőlapot csak a mérlegelő- vagy a szektorbíró vezethet. A csapat egy tagja köteles minden hal visszaengedése előtt meggyőződni arról, hogy mindkét példányra beírásra került-e az adott hal.

55. Mérlegelésre és így az eredménybe való beszámításra csak élő halak kerülhetnek, ennek bizonyítéka a mérlegelés után a mérlegelő versenybíró jelenlétében történő elengedés utáni azonnali elúszásuk. Aki gondatlanságból a hal sérülését, vagy pusztulását okozza, az okozott kárt a BSHE Maconkai Horgászrendjében meghatározott pótlási értéken köteles megtéríteni.

56. A mérlegelés befejezése után a szektorbíró, vagy a mérlegelő versenybíró köteles ellenőrizni a csapat horgászhelyének teljes partvonalát, hogy nem maradt-e kikötött hal. Amennyiben az ellenőrzés során ilyen esetre fény derül abban az esetben sárga lapos figyelmeztetésben részesül az adott csapat.

57. A mérlegelést és a fogási adatok rögzítését a szektorbírónak, vagy a mérlegelő versenybírónak történő előzetes bejelentés után más csapat versenyzője is megtekintheti, ellenőrizheti.

58. Ha a 49. pontban meghatározott halak esetében a mérlegelésre a bejelentéstől számított két órán túl kerül sor, akkor az esetleges halpusztulás esetén a büntetés és a kártérítés enyhítéséről a Versenybíróság esetileg dönt. Egy elpusztult példány későbbi, ám a verseny horgászati időtartama alatti fellelése esetén a Versenybíróság a szankciókról a kétséget kizáró azonosítás után szintén dönt.

59. A verseny lefújása előtt megakasztott hal fárasztására halkíméleti okokból a lefújást követően még 30 perc áll rendelkezésre. Az ezen időpontig kifogott hal a verseny eredményébe beszámít, így utólagos mérésre kerül.

60. A VSZ által tételesen rögzített pontlevonási és egyéb szankciókon túl a VSZ szabályainak enyhébb,gondatlan megsértéséért figyelmeztetés (sárga lap) jár. Két figyelmeztetés után a harmadik esetben a kizárás (piros lap) már automatikus.

61. A halat nem veszélyeztető szándékos, vagy súlyosabb gondatlan szabálysértésért járó figyelmeztetés esetén azonnal két sárga lap kerül kiosztásra.

62. Kizárásra kerül sor minden bizonyított csalás, továbbá a hal szándékos fizikai beavatkozással járó jelölése, csonkolása, elpusztítása, következményként elpusztulása esetén. A kizárás nem helyettesíti az egyéb jogkövetkezményeket.

63. A kizárással valamennyi esetben az addig elért eredmény is törlődik.

64. Minden megóvott-, vagy hivatalból észlelt szabálysértés esetén tárgyalásos eljárásra kerül sor a Versenybíróság részéről. A szankciós döntést – a sárga lap, lapok kivételével – a Versenybíróság írásos határozat formájában adja ki, egyidejűleg azt a csapatok számára közzéteszi. Valamennyi, itt nem szabályozott szabálysértési kérdésben a Versenybíróság eseti döntései az irányadók, melyek ellen fellebbezésre, jogorvoslatra nincs lehetőség.

65. Az értékelésbe a szabályszerűen akasztott és kifogott halak közül kizárólag az 1 (egy) kg-ot meghaladó súlyú ponty, koi ponty, amur és fekete amur számít be. Az itt előírt határnál kisebb,továbbá a külső akadással fogott, vagy más fajhoz tartozó hal – a 49. pontban meghatározott versenyen kívüli fogású, 52. pont szerint regisztrálandó halak kivételével – azonnal visszahelyezendő!

66. A Kupa időtartama alatt a folyamatos és objektív tájékoztatás érdekében valamennyi csapat folyamatos számítógépes eredményfeldolgozási eredményeket kap a verseny aktuális állásáról a Z-Co Series applikációjából ami >> Horgászverseny.Vip << néven tölthető le Android és iOs rendszerű telefonokra.

67. A hivatalos végeredmény április hó 16. napján (vasárnap) a kb. 17:30-kor kezdődő ünnepélyes díjkiosztón kerül kihirdetésre.

68. A verseny PR hátterének biztosítása a Z-Co Series feladata, beleértve a verseny és/vagy a győztesek, díjazottak tárgyi média megjelenési lehetőségeit is.

69. A csapatok elnevezését a névhasználat és a kizárólagosság szabályainak figyelembevételével a nevezők szabadon választhatják meg. A Z-Co Series a csapatnevekkel kapcsolatban felelősséget nem vállal, a versenyen a megadott nevet szerepelteti. A verseny alatt a Z-Co Series, illetve a BSHE a csapatok támogatóinak rajthelyen kívüli megjelenését (öltözet, zászló, stb.) korlátozhatja, továbbá a csapatok és a támogatók helyszíni szereplését (filmforgatás, interjúk, stb.) előzetes engedélyhez köti.

70. Az itt nem szabályozott, vitás jogi- és elszámolási kérdések bírói útra való terelése esetére a rendező, a Versenybíróság és a csapatok, valamint a támogatók közös akarattal megállapodnak a Magyar Állam joghatóságában azzal, hogy az eljáró bíróságot a Z-Co Series választhatja meg.

71. Jelen VSZ a BSHE EPBC versenyszabályzatának engedélyezett felhasználásával készült.

72. Valamennyi, a jelen VSZ szerint nevesített, vagy nevesíthető magán- és jogi személy (érintett)kijelenti, hogy számára az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv általános előírásai, továbbá a jelen VSZ tartalma és alkalmazása tekintetében a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, valamint a MOHOSZ OHR, a BSHE Maconkai Horgászrendje és a Versenybíróság eseti döntései az irányadók. Valamennyi érintett egyetért abban,hogy a versenyben és annak lebonyolításában résztvevők előzetesen, tárgyalásos rendezés keretében mindent meg kell, hogy tegyenek a verseny tisztaságának és sportértékének megőrzéséért.

73. A kívülről akasztott hal (külső akadás) NEM számít bele a versenybe: Pontosítottuk a kívülről akadt hal- ezért NEM megtartható- fogalmát! Külső akadásnak vagy akasztásnak azt nevezzük, ha a horog a halba nem a fejrészen akadt, hanem a hal valamely más részén. Tehát a fejrészen akadt halat meg lehet tartani, beleszámít a mérlegelésbe. A hal más részén történő akadás NEM megtartható!!!!! – A „kantáros hal” NEM megtartható. Az ilyen megfogott halat a horgásznak kötelessége a szereléktől mentesíteni és azt mérlegelés nélkül, fertőtlenítés után, azonnal vissza kell engedni!

A II. Z-CO SERIES BOJLIS KUPA bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/ii-z-co-series-bojlis-kupa/feed/ 0
I. Fishing Fanatic Bojlis Kupa 2023.06.22.-25. https://horgaszversenyek.hu/i-fishing-fanatic-bojlis-kupa-2023-06-22-25/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=i-fishing-fanatic-bojlis-kupa-2023-06-22-25 https://horgaszversenyek.hu/i-fishing-fanatic-bojlis-kupa-2023-06-22-25/#respond Sun, 22 Jan 2023 12:23:16 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=618 I. Fishing Fanatic Bojlis Kupa 2023.06.22.-25. Információk: – Jelentkezni Fekete Sománál (06202183065), csapatnévvel és a csapattagok névsorával – A versenyt előre ki kell fizetni a jelentkezés után,így válik hivatalossá a csapat nevezése – Jelentkezni/befizetni május 20-ig lehet! – 18 csapat részére tudunk helyet biztosítani – Regisztráció és adategyeztetés június 22. reggel 9 órától – Ebéd …

A I. Fishing Fanatic Bojlis Kupa 2023.06.22.-25. bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
I. Fishing Fanatic Bojlis Kupa 2023.06.22.-25.

Információk:

– Jelentkezni Fekete Sománál (06202183065), csapatnévvel és a csapattagok névsorával

– A versenyt előre ki kell fizetni a jelentkezés után,így válik hivatalossá a csapat nevezése

– Jelentkezni/befizetni május 20-ig lehet!

– 18 csapat részére tudunk helyet biztosítani

– Regisztráció és adategyeztetés június 22. reggel 9 órától

– Ebéd 11-kor, hely húzás 12 órakor, sorsolás után el lehet foglalni a horgászhelyeket

– Verseny kezdete: június 22. 14:00

– Verseny vége: június 25. 14:00

– A verseny összdíjazása meghaladja a 600 000 ft értéket

– Díjazás: 1-6. helyezettig, illetve a legnagyobb halat fogó csapat

Szabályok:

– Egy csapatban minimum 2, maximum 3 fő nevezésére lesz lehetőség!

– 3 fős csapat esetén a 3-ik fő teljes értékű segítő

– Minden csapat 4 db bottal, botonként 1 db horoggal horgászhat!

– Minden csapat maximum 2 db bóját helyezhet el!

– Kizárólag ólom/kő nehezék használható, tehát etetőkosár használata TILOS!

– A verseny kezdési időpontjáig (14:00) vízre menni TILOS!

– Csónak, etetőhajó használata engedélyezett

– Csónakból engedélyezett a fárasztás

– A szomszéd csapat “szektorába” áthorgászni TILOS, ez második figyelmeztetés esetén kizárást von maga után!

– 10 db csónakot tudunk biztosítani, amit 2000 ft/24 óra díj ellenében bérelhetnek a csapatok (jelentkezésetek mellé a bérleti igényt is jelezzétek)

– Saját csónak használata esetén a csónakhasználat benne van a díjban

– Minden csapat a TOP5 hal alapján kerül rangsorolásra, összfogásba a 6 kg feletti ponty és amúr számít bele!

– A verseny alatt a mérlegelés folyamatos lesz, viszont 10 kg feletti fogás esetén azonnal szólni kell a mérlegelőknek!

– A verseny alatt csapatonként maximum 12kg bojli és 5 kg mag etethető el, ebből maximum csapatonként 3 kg lehet a Tigrismogyoró!

– Erjesztett magokat használni TILOS!

– Etetni Bojlival és KIZÁRÓLAG főzött kukorica/tigrismogyoróval lehet!

– Csalizni KIZÁRÓLAG Bojlival vagy Tigrismogyoróval lehet!

– Gumi csali imitácók használata TILOS!

– A csapatoknak minimum 5 db megfelelően sűrű szövésű pontyzsákkal vagy lebegő mérlegelővel kell rendelkezniük

– Csapatonként 2 db Pontybölcsővel/nagy méretű pontymatraccal kell rendelkezni

– Nem csónakos behúzás esetén, kizárólag etetőhajóval, spombbal vagy dobócsővel lehet etetni!

A I. Fishing Fanatic Bojlis Kupa 2023.06.22.-25. bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/i-fishing-fanatic-bojlis-kupa-2023-06-22-25/feed/ 0
75 órás bojlis horgászverseny – Sándorfalva Nádastó https://horgaszversenyek.hu/75-oras-bojlis-horgaszverseny-sandorfalva-nadasto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=75-oras-bojlis-horgaszverseny-sandorfalva-nadasto https://horgaszversenyek.hu/75-oras-bojlis-horgaszverseny-sandorfalva-nadasto/#respond Mon, 07 Feb 2022 15:49:12 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=271 Versenyszabályzat: Általános információk:• A 75-órás, bojlis horgászverseny időpontja: 2022 Április 21. 10 órától- 2022 Április 24. 13 óráig• Az 5 legnagyobb, 5 kg feletti súlyú hal kerül értékelésre.• Egy csapat két versenyzőből és -választás szerint- egy segítőből áll. A segítő minden féle horgásztevékenységet végezhet, de díjazásban (kupa) nem részesül.• Nevezési díj: 45.000,- ¬ segítő részvétele …

A 75 órás bojlis horgászverseny – Sándorfalva Nádastó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
Versenyszabályzat:

Általános információk
:• A 75-órás, bojlis horgászverseny időpontja: 2022 Április 21. 10 órától- 2022 Április 24. 13 óráig
• Az 5 legnagyobb, 5 kg feletti súlyú hal kerül értékelésre.
• Egy csapat két versenyzőből és -választás szerint- egy segítőből áll. A segítő minden féle horgásztevékenységet végezhet, de díjazásban (kupa) nem részesül.
• Nevezési díj: 45.000,- ¬ segítő részvétele esetén +3000, azaz 48.000,- Ft
• A nevezés érvényességének feltétele a nevezési díj 50 %-á-nak befizetése, mely a pénztárba történő befizetéssel vagy banki átutalással történhet.
• A szervező szombaton és a vasárnapi díjkiosztó után meleg ebédet biztosít.
• Nevezni a megadott elérhetőségeken lehet. A nevezéshez szükség van a csapat és a versenyzők nevére.Kiss Tibor 06-70-3771390kisstibor222@gmail.com vagy Facebook oldalán.
• Az aktuális nevezési lista összeállítása és közlése a verseny Facebook oldalán, folyamatosan történik. A listán kizárólag a nevezésben szereplő személy- és csapatnevek szerepelnek.
• A csapatok fogadása 2022 április 21. napján 07:00-tól biztosított. A megérkezés legkésőbbi időpontja 2022 április 21. (csütörtök) 08:00 óra.
• A verseny vége 2022 április 24. 13. óra
• A horgászhelyek sorsolásának kezdete 08:15 óra

– Első körben a sorsolási sorrend kihúzása történik, a nevezések beérkezésének sorrendje szerint.- A második körben a konkrét horgászhely kisorsolására kerül sor. A sorsolásra kijelölt személy egy, a horgászhelyet azonosító kódszámot húz ki. Ezt a térkép alapján azonosíthatja, és ha nem tartja megfelelőnek, akkor azt vissza teheti, és újra húzhat. A másodszor húzott horgászhely elfogadása már kötelező.
– A sorsolás után a horgászhelyek elfoglalása, etetés, markerezés.

A verseny 10:00-kor kezdődik.A horgászat, mérlegelés szabályai
• A horgászat hajszálelőkés módszer alkalmazása mellett, csapatonként összesen 4 db bojlis bottal és botonként 1 db horoggal engedélyezett.
• Behúzás, etetőhajó, fagyi használata nem engedélyezett.::A horgászat csak a kijelölt szektorban lehetséges.
• Az etetőanyag bojli, pellet és magvak lehetnek. Az etetőanyag mennyisége nincs korlátozva, de kérjük, hogy az a „józan ész” korlátai között történjen.
• Etetőkosár, method kosár, valamint „fagyi” használata nem engedett.
• Nehéz etetés 7-19 óráig megengedett, az etetés 19 órától 7-ig csak dobócsővel történhet.
• PVA termékek használata megengedett.• A csalizás bojlival történhet.• Paszta használata az ólmon és a csalin is megengedett
• Műanyag csali-utánzatok használata semmilyen formában nem megengedett
• A csali könnyítése parafával és szivaccsal is lehetséges
• A csalikra vonatkozóan nincs méretkorlátozás.
• A mérlegelés alsó határa: 5 kg.
• Kötelező halvédelmi felszerelések:- Pontybölcső, vagy nagy méretű pontymatrac.- Minimum 90×90 cm méretű, 10 mm-nél kisebb szemméretű merítőháló.- 3 db pontyzsák.- Fertőtlenítő folyadék.Díjazás:
• A díjazás minimum 13 csapat indulása esetén:
• Pénz és tárgyi jutalomban részesül az első négy helyezett és a három legnagyobb halat fogó csapat.

1. hely: 60.000,- Ft + 2 db kupa + vándor kupa
2. hely: 50.000,- Ft + 2db kupa
3. hely: 45.000,- Ft +2 db kupa
4. hely: 30.000,- Ft +2db kupa
A legnagyobb hal: 10.000,- Ft+ kupa
A második legnagyobb hal 10.000.-Ft+kupa
A harmadik legnagyobb hal 10.000 Ft + kupa
Legsportszerübb csapat vándorkupa.

Egyéb jutalmazás a támogatói felajánlások alapján történik. Erről szintén a Facebook-oldalunkon számolunk be

A 75 órás bojlis horgászverseny – Sándorfalva Nádastó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/75-oras-bojlis-horgaszverseny-sandorfalva-nadasto/feed/ 0
Don Carp Baits – Baráti Bojlis Találkozó https://horgaszversenyek.hu/don-carp-baits-barati-bojlis-talalkozo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=don-carp-baits-barati-bojlis-talalkozo https://horgaszversenyek.hu/don-carp-baits-barati-bojlis-talalkozo/#respond Mon, 07 Feb 2022 15:45:12 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=265 A Don Carp Baits – Baráti Bojlis Találkozó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
A Don Carp Baits – Baráti Bojlis Találkozó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/don-carp-baits-barati-bojlis-talalkozo/feed/ 0
Rober Tó – Pénzdíjas, bojlis kupa https://horgaszversenyek.hu/rober-to-penzdijas-bojlis-kupa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rober-to-penzdijas-bojlis-kupa https://horgaszversenyek.hu/rober-to-penzdijas-bojlis-kupa/#respond Mon, 07 Feb 2022 15:32:26 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=250 A Rober Tó – Pénzdíjas, bojlis kupa bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
A Rober Tó – Pénzdíjas, bojlis kupa bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/rober-to-penzdijas-bojlis-kupa/feed/ 0
Pecabázis – 96 órás Bojlis Horgászverseny https://horgaszversenyek.hu/pecabazis-96-oras-bojlis-horgaszverseny/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pecabazis-96-oras-bojlis-horgaszverseny https://horgaszversenyek.hu/pecabazis-96-oras-bojlis-horgaszverseny/#respond Sun, 23 Jan 2022 06:46:12 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=246 A Pecabázis – 96 órás Bojlis Horgászverseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
A Pecabázis – 96 órás Bojlis Horgászverseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/pecabazis-96-oras-bojlis-horgaszverseny/feed/ 0
Illusive Bojlis Verseny, Király Ponty Horgásztó https://horgaszversenyek.hu/illusive-bojlis-verseny-kiraly-ponty-horgaszto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=illusive-bojlis-verseny-kiraly-ponty-horgaszto https://horgaszversenyek.hu/illusive-bojlis-verseny-kiraly-ponty-horgaszto/#respond Wed, 12 Jan 2022 16:08:28 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=216 A Illusive Bojlis Verseny, Király Ponty Horgásztó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
A Illusive Bojlis Verseny, Király Ponty Horgásztó bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/illusive-bojlis-verseny-kiraly-ponty-horgaszto/feed/ 0
King of Carp, bojlis verseny https://horgaszversenyek.hu/king-of-carp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=king-of-carp https://horgaszversenyek.hu/king-of-carp/#respond Wed, 12 Jan 2022 15:58:41 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=200 A King of Carp, bojlis verseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>

A King of Carp, bojlis verseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/king-of-carp/feed/ 0
NBBH – Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny https://horgaszversenyek.hu/nbbh-nemzetkozi-balatoni-bojlis-horgaszverseny/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nbbh-nemzetkozi-balatoni-bojlis-horgaszverseny https://horgaszversenyek.hu/nbbh-nemzetkozi-balatoni-bojlis-horgaszverseny/#respond Mon, 27 Dec 2021 08:25:37 +0000 https://horgaszversenyek.hu/?p=136 (2022. szeptember 30 – október 8.) Idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Balatonon.  A verseny hivatalos oldala: http://www.balatonibojlisverseny.hu/ Eredmények:http://nbbh.bbv.hu/vegeredmeny.html

A NBBH – Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
(2022. szeptember 30 – október 8.)

Idén már tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Balatonon. 

A verseny hivatalos oldala: http://www.balatonibojlisverseny.hu/

Eredmények:http://nbbh.bbv.hu/vegeredmeny.html

A NBBH – Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny bejegyzés először Horgászversenyek-én jelent meg.

]]>
https://horgaszversenyek.hu/nbbh-nemzetkozi-balatoni-bojlis-horgaszverseny/feed/ 0